Yönetim Anlayışı

Özgörkey Holding tüm bağlı ortaklıkları için geçerli olan vizyonunu ve misyonunu "sürdürülebilir operasyonel kârlılıkla dünya pazarlarında rekabet edebilecek kurumsal faaliyet" olarak tanımlamaktadır. Özgörkey Holding'in ana stratejisi, yönetimin ve profesyonellerin deneyimlerinin en verimli şekilde kullanıldığı, ana iş dallarında faaliyet göstererek tüm paydaşlarına değer yaratacak bir anlayışla çalışmaktır. Özgörkey Holding Yönetim Kurulu'nun, kurumsallaşmaya olan sarsılmaz inancı doğrultusunda Holding'in ve Holding'e bağlı tüm ortaklıklarının faaliyetleri deneyimli profesyonellere emanet edilmiştir.

Özgörkey Holding'in temel hedefi;

  • Güvenilir
  • İnsani değerlere saygılı
  • Yönetimde paylaşımı öne çıkaran
  • Mesleki ahlakı göz ardı etmeyen
  • İş ve stratejide ileri görüşlü
  • Sonuca odaklı yönetimsel sürece liderlik eden
  • Toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine önem veren
  • Müşteri memnuniyetini öncelik olarak gören
  • Değişime uyumlu
  • Teknolojik gelişmelere açık bir şirket olmaktır.

 

Özgörkey Holding'in Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi İzmir/Çiğli'de bulunan Holding Merkez Binası'nda faaliyetlerini yürütmektedir.