SOSYAL SORUMLULUK

Özgörkey Holding, kurucusu Nevzat Özgörkey'in "Toplumdan aldığını, topluma geri vermelisin!" ilkesi ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek; topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; hissedarları, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul eder.

Bu amaçla öncelikli olarak eğitime, sağlığa, spora ve sanata destek vermek amacıyla Armağan ve Cemal Özgörkey tarafından oluşturulan Nevzat Özgörkey Fonu; tüm kaynağını Nevzat Özgörkey Ailesi'nin gelirlerinden elde etmektedir.

Ağustos 2015 tarihi itibariyle, daha önce Nevzat Özgörkey Fonu altında yapılmakta olan sosyal sorumluluk faaliyetleri bu tarihten itibaren yeni kurulan ÇEVSU vakfı altında devam ettirilecek olup; ÇEVSU dikkatini daha çevresel sorunlara yöneltecek ve özellikle Dünya'mızın eko-sistemini ve gelecek neslimizi tehdit eden su sorununa ilişkin faaliyetlerde bulunacaktır.